Borang Tempahan Lawatan

Tempahan Perkhidmatan Lawatan

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Pra Syarat

PRA SYARAT PERMOHONAN LAWATAN

 1. Permohonan mestilah dibuat selewat-lewatnya 7 HARI SEBELUM tarikh lawatan.
 2. Perubahan tarikh atau pembatalan hendaklah dibuat 3 HARI SEBELUM tarikh lawatan asal.
 3. Semua permohonan dan perubahan tarikh lawatan adalah tertakluk kepada kekosongan.


Tarikh Tempahan
*
*


Pemohon

*
*


Maklumat Lawatan
*
*

Pengesahan Dan Terma Dan Syarat

TERMA & SYARAT LAWATAN

 1. Dengan ini adalah diperakukan bahawa semua maklumat yang dinyatakan di atas adalah benar. Pihak Masjid Putra berhak membatalkan kelulusan sekiranya didapati maklumat yang diberikan adalah tidak benar atau palsu.
 2. Pemohon hendaklah bertanggungjawab dan memastikan semua peserta yang hadir berpakaian sopan sepertimana etika ketika berada di Masjid termasuk tetamu bukan Islam.
 3. DILARANG MEROKOK/VAPE samada di dalam atau di sekitar kawasan Masjid Putra termasuk kawasan parkir Masjid Putra. Premis Kerajaan telah diwartakan sebagai Kawasan Larangan Merokok.

Kembali