Borang Tempahan Penggambaran

Tempahan Perkhidmatan Penggambaran

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Pra Syarat

PRA SYARAT PERMOHONAN PENGGAMBARAN

 1. Permohonan mestilah dibuat selewat-lewatnya 5 HARI SEBELUM tarikh penggambaran.
 2. Perubahan tarikh atau pembatalan hendaklah dibuat 3 HARI SEBELUM Tarikh penggambaran asal.
 3. Semua permohonan dan perubahan tarikh adalah tertakluk kepada kekosongan.
 4. Pihak Masjid Putra berhak untuk membenar atau menolak sesuatu permohonan tanpa memberikan sebarang sebab atau menarik balik kelulusan serta tawaran penggunaan ruang/tempat bagi tujuan penggambaran atas kepentingan dan keperluan Masjid Putra tanpa notis atau bayaran ganti rugi.


Tarikh Tempahan
*
*


Pemohon

*
*


Maklumat Penggambaraan
*
*
*

Pengesahan Dan Terma Dan Syarat

TERMA & SYARAT PENGGAMBARAN

 1. Dengan ini adalah diperakukan bahawa semua maklumat yang dinyatakan di atas adalah benar. Pihak Masjid Putra berhak membatalkan kelulusan sekiranya didapati maklumat yang diberikan adalah tidak benar atau palsu.
 2. Pihak Masjid Putra berhak mengambil tindakan undang-undang atau menuntut kos ganti rugi daripada pemohon atau syarikat sekiranya terdapat sebarang kerosakan harta benda di bawah kawalan Masjid Putra yang disebabkan oleh aktiviti Penggambaran/Rakaman.
 3. Pemohon hendaklah bertanggungjawab dan memastikan semua peserta yang hadir berpakaian sopan sepertimana etika ketika berada di Masjid termasuk tetamu bukan Islam.
 4. DILARANG MEROKOK/VAPE samada di dalam atau di sekitar kawasan Masjid Putra termasuk kawasan parkir Masjid Putra. Premis Kerajaan telah diwartakan sebagai Kawasan Larangan Merokok.

Kembali